بازگشت به صفحه اصلی

تماس با آزمایشگاه

ایران، قم، بلوار جمهوری، خیابان شهیدان محمودنژاد، تقاطع شهید عراقی، ساختمان شهر پژشکان، طبقه دوم

سوالی دارید؟